Petice

Následující petici lze elektronicky podepsat zde. Pro podpisové archy klikněte na kontakt nebo petiční arch stáhněte peticniarch.


My, níže podepsaní občané:

Vyjadřujeme tímto absolutní nesouhlas s připravovanou výstavbou nové letecké dráhy označené RWY 06R/24L letiště Ruzyně. Výstavba této dráhy je nepřijatelná pro velké množství obyvatel Prahy a Středočeského kraje, zejména Nebušic, Přední Kopaniny, ale i Lysolají, Suchdola, Šáreckého údolí, Hanspaulky, Baby, Dejvic, Veleslavína, Červeného vrchu, Bohnic, Ďáblic, Čimic, Dolních Chaber, Hostivice a Jenče.

Dráha by byla umístěna cca. o 1,5 km blíže ku Praze, než nynější nejvíce využívaná dráha přes Horoměřice, což je především z hlediska hluku přiblížení nejen značné, ale jednoznačně nepřijatelné. Letadla ruší hlukem již dnes, to ale ještě není nic oproti stavu, který by po dobudování nastal.

Lokality Hanspaulka a Baba, které by byly plánovanou výstavbou velice zatíženy, jsou od osy nové dráhy vzdáleny pouhé cca. 2 - 3 km. Obě jsou navíc na kopci, tedy blíže zdroji hluku. Postiženy by byly i oblasti přírodního parku Šárka – Lysolaje, přírodní rezervace Tiché Údolí – Roztocký háj a přírodního parku Drahaň – Troja, které jsou významnou součástí systému městské zeleně a které využívají k rekreaci nejen obyvatelé přilehlých častí Prahy. Zvýšený hluk letiště ovlivní celou pražskou ZOO, zvířata i jejich návštěvníky..

Oddělení ochrany životního prostředí letiště Ruzyně v této oblasti - konkrétně např. v oblasti sídliště Baby - doporučuje stěžujícím si občanům po zprovoznění dráhy zabudování protihlukových oken, protože hlukové zatížení oblasti bude ještě větší, než je v současné době v Úněticích a Horoměřicích, které provozem letadel dnes značně trpí. Je ale řešením zavřít se za protihluková okna? Chceme ŽÍT v místě svého bydliště, a to i o víkendech a nejen zavřeni za protihlukovými okny.

Nové paralelní uspořádání drah by umožnilo enormní nárůst provozu. - z dnešních 11 mil. přepravených osob na 21 mil. během několika málo let.. Po vybudování paralelní dráhy by kapacita stoupla až na 40 mil. cestujících za rok.
Obyvatelům Prahy je dále zamlčováno, že jde v podstatě též o vybudování leteckého nákladového nádraží. Letiště zajišťuje přepravu nejen pošty, ale zejména zboží (jde o tisíce tun měsíčně). Podíl transferových cestujících, kdy cestující přiletí a současně odletí jinou linkou, aniž by opustili letiště je min. 20 %. Nad Prahou přeletí, aniž by ji navštívilo, v současnosti cca. 2,5 milionu, v budoucnosti má jít o 4 miliony cestujících ročně.

Nová dráha by generovala také značný narůst objemu navazující silniční osobní i nákladní dopravy. Přístupové komunikace, jako např. Evropská třída, jsou již dnes extrémně přetížené a vykazují nejhorší ukazatele škodlivin v Praze, např. v polétavém prachu (měřič AIM Veleslavín). Je dosti nereálné, že by se do roku 2010 něco změnilo. Pražský okruh je již delší dobu ve skluzu, stavba metra nemá vyřešené financování. Plánovaná výstavba tak představuje zátěž i pro obyvatele celé řady dalších i poměrně vzdálených oblastí.

Sečteno a podtrženo, rozšíření letiště v Ruzyni je nešťastné řešení, neboť letiště leží příliš blízko centra města a výstavbou zamýšlené paralelní dráhy by se k němu ještě více přiblížilo, a zatížilo obrovské množství obyvatel hlukem a emisemi, a to nejen z letadel, ale i z pozemní dopravy, která bude muset tak obrovské množství osob a nákladů přepravit.

Proto apelujeme na zastupitele hlavního města Prahy a zastupitele dotčených městských částí. Nedopusťte zničení životního prostředí v jedné z mála posledních klidných lokalit v hlavním městě. Zabraňte výstavbě letové dráhy 06R/24L.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.