Tiskova Zprava

V Praze 6, dne 15.11.2006.

Občané protestují proti plánované výstavbě paralelní letové dráhy na letišti Praha-Ruzyně

Místní občané a občanské iniciativy v lokalitách Nebušic, Přední Kopaniny, Lysolají, Suchdola, Šáreckého údolí, Hanspaulky, Baby, Dejvic, Veleslavína, Červeného vrchu, Bohnic, Ďáblic, Čimic, Dolních Chaber, Hostivic a Jenče vyjadřují rozhodný nesouhlas a protest proti připravované výstavbě nové letové dráhy označené RWY 06R/24L letiště Praha – Ruzyně.

Výstavba této dráhy je nepřijatelná pro velké množství obyvatel z lokalit na severozápadě Prahy a přilehlých obcí. Dráha letu letadel by se měla přiblížit o 1,5 km blíže k Praze, než nynější, nejvíce využívaná letová dráha přes Horoměřice. To je jednoznačně nepřijatelné z hlediska poškozování životního prostředí ve zmíněných lokalitách, především nadlimitním nárůstem hluku a exhalacemi. Letadla zatěžují občany nadměrným hlukem již dnes, což je minimum ve srovnání se stavem, který by nastal při plánovaném nárůstu letecké dopravy v budoucnu.

Organizátoři protestu proto vytvořili několik nových webových stránek, na kterých se mohou občané nejen postižených oblastí seznámit s tím, jaká by nastala situace nad velkou částí severní Prahy a přilehlými obcemi po dobudování letové dráhy. (www.pronebusice.wz.cz, www.protiletovedraze.cz). Součástí webových stránek jsou i petice, kde mohou občané vyjádřit svůj protest. Petice s podpisy budou předány nově zvoleným pražským zastupitelům, aby vyslyšeli hlas svých voličů a výstavbě nové dráhy zabránili.

Nově připravovanou letovou dráhou by nebyly postiženy jen obytné oblasti, ale i lokality přírodního parku Šárka – Lysolaje, Únětice, přírodní rezervace Tiché Údolí – Roztocký háj a přírodního parku Drahaň – Troja. Tyto oblasti jsou významnou součástí systému městské zeleně, kterou využívají k rekreaci obyvatelé přilehlých častí Prahy. Rovněž je ohrožena pražská ZOO(!!), kde nadlimitní nárůst hluku může negativně ovlivnit chovaná cizokrajná zvířata i pohodu návštěvníků.

Nové paralelní uspořádání drah by umožnilo v krátké době enormní nárůst leteckého provozu z dnešních 11 mil. přepravených osob na 21 mil. Následně pak během několika málo let až na 40 mil. cestujících za rok. Cílem managementu letiště tedy jednoznačně není proklamované zlepšení dnešní situace s přelety nad hustě obydlenými částmi na severu Prahy, ale především zvýšit objem nákladní letecké dopravy, která je finančně velmi lukrativní. Zároveň usilují o zvýšení podílu tranzitní osobní dopravy z různých dálkových destinací, např. velkokapacitními lety z Asie. To je vzhledem k poloze letiště v těsné blízkosti obytných lokalit řešení, které nemá ve světě obdoby. Staví čistě ekonomické podnikatelské zájmy nad práva Pražanů na kvalitní život.

Nová dráha by také znamenala značný narůst objemu navazující silniční osobní i nákladní dopravy v rozsáhlém okolí letiště. Přístupové komunikace, jako např. Evropská třída, "stará Karlovarská", ale i dálniční přivaděče jsou již dnes extrémně přetížené a vykazují nejhorší ukazatele výskytu škodlivin v Praze. Např. v polétavém prachu jsou povolené limity soustavně překračovány, jak to dokládají údaje monitorování měřiče AIM Veleslavín. Chceme mít Prahu jako hlučnou mezinárodní leteckou křižovatku, nebo jako historické srdce Evropy přitažlivé pro turisty???

Pro více informací www.protiletovedraze.cz.
Martina Puršová, zc.manzes|avosrup.anitram#zc.manzes|avosrup.anitram.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.